GEZINSOPVANG

            én FLEXIBELE en OCCASIONELE OPVANG

                      “Tingelientje”  

                  Corbiestraat 102 ,Mol

        GROOT NIEUWS…. OP 1 JANUARI STARTEN WE OP EEN GLOEDNIEUWE LOCATIE MET EEN GROEPSOPVANG….

WELDRA VOLGT MEER INFORMATIE                            

Met de vergunning van Kind en Gezin

                                          Afbeeldingsresultaat voor kind en gezin

 

        rechtstreeks mailadres  voor reservatie : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

1. RESPIJTDAGEN:

Naast de algemene regels van respijtdagen (zie huishoudelijk reglement), kunnen alle ouders ook nog 15 dagen extra vrij nemen (= 3 weken) tijdens de maanden juli en augustus.

2. Tijdens de maanden juli en augustus blijven wij open: we nemen GEEN JAARLIJKS VERLOF.

3. Wanneer uw KINDJE ZIEK is, is het toch welkom en wordt er een extra begeleider ingeschakeld om uw kindje (apart van de andere kinderen) de beste zorgen toe te dienen. (wel rekening houdend met de infectieklapper van Kind & Gezin: zie huishoudelijk reglement)

4. SPECIALE REGELING VOOR OUDERS IN HET ONDERWIJS: Mits je een bewijs kan voorleggen dat je in het onderwijs staat, kunnen wij een speciaal contract opmaken voor de opvang van uw kind. Deze kinderen krijgen in de zomervakantie (juli en augustus) 3 volledige weken verlof, zoals alle kinderen. In plaats van de normale respijtdagen , krijgen de ouders (bovenop de 15 dagen) ,voor de andere weken in juli/augustus en tijdens de andere vaste schoolvakanties (herfstvakantie/Allerheiligenverlof, kerstvakantie, krokusvakantie/Carnavalverlof en paasvakantie) ook deels vrij (4 dagen per week). Wel vragen wij om uw kind tijdens deze vakantieweken 1 dag per week te brengen zodat uw kind niet vervreemdt van de opvang (personeel, structuur,...)

5. FLEXIBELE OPVANG: Onze opvang is open van 05.00u ‘s morgens tot 18.30u ’s avonds.

6. OCCASIONELE OPVANG: Kan een kind niet naar de vaste opvang (KDV, IBO of kleuterschool) en is er een probleem voor opvang (kan ook in de vakanties) …. in onze opvang is dagelijks plaats voor 2 extra (occasionele) kinderen

 

 

 

 

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement

Tingelientje

Corbiestraat 102
2400 Mol
0493 05 95 35
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
ondernemingsnr.: 0671844269
Rekeningnummer: BE02 0342 7401 3140

 

 

Inleiding

Beste Ouders,

 

Weldra komt uw kind naar de Kinderopvang Tingelientje, een opvang die zich richt op gewone gezinsopvang als ook op flexibele en occasionele opvang.

Om de opvang zo vlot mogelijk te laten verlopen, kiezen wij voor duidelijke afspraken.

 

Door duidelijke informatie en afspraken zal onze samenwerking vlot verlopen zodat uw kind de best mogelijke opvang krijgt.

 

In het huishoudelijk reglement willen we ook wat verduidelijking geven over de werking, werkwijze en de rechten en plichten van de organisator en het gezin. Dit geldt voor alle opgevangen kinderen en hun gezin.

Regelingen die verschillen per kind, zoals het afgesproken opvangplan, worden niet vastgelegd in het huishoudelijk reglement, maar in de schriftelijke overeenkomst tussen de organisator en het gezin.

 

Het huishoudelijk reglement wordt ondertekend voor “ontvangst en kennisneming” door de persoon die ook de schriftelijke overeenkomst ondertekent. Deze persoon is de ‘contracthouder ‘. Door de ondertekening van het huishoudelijk reglement verklaart de contracthouder dat hij/zij het huishoudelijk reglement ontvangen heeft en op de hoogte is van de inhoud.

 

Graag zullen wij ook op uw suggesties ingaan met het oog op een verdere groei in de kwaliteit van onze kinderopvang.

 

 

Met vriendelijke groeten

 

May Claes

Inge Geerinckx

Dorien Van Gompel


 

Algemeen:
Gezinsopvang ‘Tingelientje’ opent vanaf 1 maart 2018.
De dagdagelijkse verzorging is in handen van Dorien Van Gompel.

Opvang ‘Tingelientje’ biedt gezinsopvang én flexibele en occasionele opvang aan kinderen van 0 tot 6 jaar en zorgt voor een kwaliteitsvolle en deskundige begeleiding.
In de eerste plaats hebben we ruimte voor de opvang van 6 vaste kinderen en 2 voor flexibele, occasionele opvang.
De occasionele opvang is voor opvang in noodgevallen en kan  per uur worden gereserveerd.

Wij beantwoorden allemaal aan de diplomavereisten van Kind & Gezin, en we laten ons steunen door externe diensten (vaste huisdokter en apotheek), en organisaties om doelgerichte bijscholing te volgen, waardoor je bij ons terecht kan met je vragen over gezondheid en ontwikkeling van jullie kind. 

Samen willen wij een veilig en kindvriendelijk klimaat scheppen dat de ontwikkeling van uw kind bevordert en het de beste kansen biedt om zijn/haar talenten en vaardigheden te ontplooien.

Onze gegevens:
VZW Divoge / Kinderopvang Tingelientje
Vlierstraat 52/ Corbiestraat 102
2400 Mol
Reservaties via 0493 05 95 35
Contact: 0496 72 05 45
Email:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website:
www.divoge.be
Ondernemingsnr.: 0671844269
Rekeningnummer: BE02 0342 7401 3140

Telefoonnummer in noodgevallen 0496 72 05 45 (Gelieve dit nummer enkel te bellen bij noodgevallen, NIET voor reservaties/informatie)Bereikbaarheid:
Wij zijn bereikbaar van 07.00u tot 18.30u via het nummer 0493 05 95 35.
Of via mail op
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (dan krijgt u zo spoedig mogelijk antwoord.)

Openingstijden:
Opvang ‘Tingelientje’ is geopend van maandag tot vrijdag van 05.00u tot 18.30u.
Wij zijn gesloten op zaterdag, zondag en feestdagen.

Werking:
Gezinsopvang ‘Tingelientje’ biedt plaats aan 6 vaste kinderen en 2 occasionele kinderen. De mogelijkheid tot occasionele opvang is voor de ouders die een afspraak hebben waar ze niet onderuit kunnen, ouders die voor een andere reden nood hebben aan opvang, opvang van een kindje dat te ziek is om naar de vaste opvang te gaan (wij schakelen automatisch een extra persoon in bij een kindje dat extra zorg nodig heeft)…
Voor de ouders die een onregelmatig uurrooster hebben op hun werk kan er ook onder de vaste opvang een flexibel opvangplan worden opgesteld. Dus wanneer u twijfelt of u nu onder flexibele/occasionele opvang of onder vaste opvang valt neem zeker contact met ons op.
Kinderen met een vast opvangplan krijgen voorrang op kinderen die van de flexibele/occasionele opvang gebruik maken.

Wij vragen wel om van thuis uit het volgende mee te geven:
- eten
- pampers
- reservekledij
- plastic tasjes om vuile kledij in te stoppen

Voeding:
De voeding die van thuis uit wordt meegegeven wordt door ons onmiddellijk gelabeld in de koelkast geplaatst.  Deze wordt er pas uitgehaald op het moment dat deze nodig is. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de voeding die  u van thuis uit meebrengt. We hoeven er echter niet op aan te dringen dat gezonde voeding belangrijk is.

Pedagogische visie:
Onze visie:
Wij bieden als gezinsopvang kwaliteitsvolle opvang aan.
Dit doen we onder andere door:
            - een huiselijke sfeer te creëren
            - rekening te houden met de thuissituatie van het kind
            - de belevingswereld van het kind centraal te stellen
            - de ontwikkeling van het kind te stimuleren
            - de zelfstandigheid en de inbreng van het kind te stimuleren
            - rekening te houden met de individuele behoeften van het kind
            - voortdurend te streven naar dynamiek en vernieuwing
Concreet betekent dit:
De ruimte zo gezellig mogelijk inrichten met verschillende speelhoeken waarin elk kind zijn spel kan vinden.
Een ruimte creëren waar kinderen naar hartenlust kunnen spelen.
Een rustige plek scheppen waar een verhaal kan voorgelezen worden, waar de kinderen zich kunnen ontwikkelen naar eigen ritme.

Elk kind heeft recht op pedagogische kwaliteit in ons kinderdagverblijf; zelfvertrouwen en zelfstandigheid, sociale vaardigheden, creatieve-, motorische-, verstandelijke-, en emotionele ontwikkeling.

Onze missie:
Een huiselijke sfeer wordt gecreëerd door een warme inrichting en een goede betrokkenheid naar de kinderen en u als ouder toe.
Tijdens slaap- en eetmomenten houden wij  rekening met de individuele behoeften van ieder kind. Ook wordt tijdens het eetmoment de zelfstandigheid en de eigen inbreng gestimuleerd.

Waarden:
Onderstaande waarden vinden wij heel belangrijk in de gezinsopvang:
            - betrokkenheid
            - warmte
            - kwaliteit
            - toegankelijkheid

 

Ouderparticipatie:
Wij willen heel nauw met u als ouders samenwerken. Dit omdat wij de ouders zien als belangrijkste partner.
            - Dagelijks voldoende ruimte tot mondelinge communicatie.
            - De mogelijkheid tot contact via mail en/of telefoon.
Indien u behoefte heeft aan een gesprek, kan u dit altijd vragen. Dit werkt wederzijds, wij kunnen ook een gesprek met u als ouder vragen.

Tevredenheidsenquête:
Om de twee jaar toetsen we even aan de ouders of we goed bezig zijn. Of ze wat wij doen wel goed vinden. Dit doen we door een tevredenheidsenquête te mailen. Daar kunnen de ouders hun ideeën en opmerkingen in kwijt.

Financieel:
Er wordt eenmalig een kost van €5,00 aangerekend als lidgeld voor VZW Divoge.                                                                                                                            Voor het heen- en weerschriftje (voor vaste opvang) rekenen wij een eenmalige kost van €5,00 aan.

Voor de vaste opvang wordt er €20,00 voor een hele dag en €10,00 voor een halve dag aangerekend.
Voor de flexibele opvang wordt er €3,50 per uur aangerekend.                        Voor de occasionele opvang van een kindje dat extra aandacht nodig heeft (bv ziekte) wordt er € 6,50 euro per uur aangerekend.

De factuur wordt op het eind van de maand opgesteld.
Aan het begin van de volgende maand ontvangt u deze factuur via email, indien nodig worden deze uitgeprint meegegeven.
In deze kosten zitten :
            - verzorging
            - begeleiding van uw kind
            - drank
            - vieruurtje
            - afvalverwerking
            - verzekering
De factuur dient binnen de termijn van 8 dagen betaald te worden op het vermeld rekeningnummer. Indien dit niet gebeurt, zien wij ons genoodzaakt om een schadevergoeding aan te rekenen van € 5,00 per dag dat deze te laat betaald werd. Indien u meer dan 1 maand achterop loopt met de betaling dan wordt de samenwerking stopgezet. Uiteraard zal hierover eerst duidelijk gecommuniceerd worden om een andere oplossing voor te stellen.

Wennen:
Wenmoment 1: ergens in de week voor de effectieve start een uurtje samen met u als ouder.

Wenmoment 2: ergens in de week voor de effectieve start (na eerste wenmoment) een uurtje zonder u.

Deze twee wenmomenten zijn verplicht en worden aangerekend aan €3,00 per uur.


Inschrijvingsprocedure:
Bij een eerste contact wordt een aanvraag tot inschrijving opgemaakt. Deze gaat in nadat de waarborg werd overgeschreven op het rekeningnummer
BE02 0342 7401 3140
Waarborg afhankelijk van het aantal dagen dat het kind naar de opvang komt:
€ 50,00 voor 1 dag opvang per week
€ 100,00 voor 2 dagen opvang per week
€ 150,00 voor 3 dagen opvang per week
€ 200,00 voor 4 dagen opvang per week
€ 250,00 voor 5 dagen opvang per week
Deze waarborg wordt overgeschreven met de vermelding van naam en voornaam van het kind. Deze waarborg wordt afgetrokken bij uw laatste factuur.

Als bovenstaande in orde is, nemen wij contact met u op om een afspraak vast te leggen voor de definitieve inschrijving.

Op de afspraak voor de definitieve inschrijving worden volgende documenten ingevuld:
            - huishoudelijk reglement
            - schriftelijke overeenkomst
            - inschrijving
            - opvangplan
            - inlichtingenfiche
            - formulier ‘toestemming tot het maken van beeldmateriaal’

U krijgt van bovenstaande formulieren een kopie.
Bij co-ouderschap vragen we aan beide ouders aanwezig te zijn bij de definitieve inschrijving. Beide ouders tekenen alle formulieren en beide ouders krijgen van alle formulieren een kopie.

Ziet u af van de opvang, dan dient u dit 4 weken op voorhand schriftelijk te melden. Indien u geen contact opneemt gaan wij ervan uit dat uw kind start op de afgesproken datum.


Het brengen en afhalen van het kind:
Alles wordt vastgelegd in het opvangplan. Hierbij hebt u de keuze tussen:
- het vaste opvangplan -> als uw kind op vaste dagen komt.
- het flexibele opvangplan -> als uw kind op onregelmatige basis naar de      opvang  komt.
- het occasionele opvangplan -> als uw kind door onvoorziene omstandigheden
  opvang nodig heeft.

Het opvangplan is zowel bindend voor u als ouders als voor ons als gezinsopvang. Bij co-ouderschap wordt dit opvangplan opgesteld met beide ouders.
Een wijziging van dit plan kan enkel na overleg. Er wordt dan een nieuw plan opgesteld. Deze wijziging moet passen binnen de afspraken van het huishoudelijk reglement. De opvangtermijn kan enkel gewijzigd worden indien de periode van 2 maanden wordt aangehouden.
Indien het kind nog niet geboren is op het moment van de inschrijving dan is de startdatum een voorlopige datum. Bij de geboorte van het kind moet u, als ouder zelf doorgeven wat de definitieve startdatum is. Dit doorgeven moet binnen de twee maanden gebeuren.
Indien u zich niet kan houden aan de geplande startdatum, dan wordt bekeken wat er wel mogelijk is.
Indien u na één maand niet kunt verzekeren dat het kind zal starten dan wordt de plaats ter beschikking gesteld van een ander kind en wordt het volledige bedrag van de waarborg ingehouden.
Wanneer het kind niet komt door ziekte of om welke andere reden dan ook dan moet u als ouder de gereserveerde uren betalen.

Indien u een doktersattest voorlegt dan wordt het bedrag van €11,20 aangerekend. Dit doktersattest ontvangen wij graag binnen de 8 dagen.
Bij het te laat komen halen van het kind wordt er per gestart kwartier een bedrag van €5,00 aangerekend. Als het kind na één uur van afgesproken ophaling nog steeds aanwezig is én de ouders/andere contactpersonen zijn niet bereikbaar dan wordt er contact opgenomen met de plaatselijke politie.

Als het kind vroeger wordt opgehaald, met name als het kind maar een halve dag komt in plaats van de volledig gereserveerde dag, dan moet u als ouder alsnog een volledige dag betalen.
In het heen- en weerschriftje voorzien wij ruimte voor foto’s en/of beschrijvingen  van mensen die het kind kunnen ophalen. Indien je dit niet hebt wordt er gevraagd om vooraf door een van beide ouders een persoonsbeschrijving en naam te geven, dan kunnen wij dit nog controleren door het identiteitsbewijs te vragen.

Respijtdagen/vrije dagen:
Wij werken met respijtdagen die je kan opnemen doorheen het jaar. Dit aantal dagen is afhankelijk van het opvangplan.
20 respijtdagen voor 5 dagen opvang
16 respijtdagen voor 4 dagen opvang
12 respijtdagen voor 3 dagen opvang
8 respijtdagen voor 2 dagen opvang
4 respijtdagen voor 1 dag opvang
Als extra geste bieden wij 15 extra respijtdagen aan, die je (enkel) in de zomervakantie (juli en augustus) kan opnemen.

Speciale regeling onderwijzend personeel:
Mits je een bewijs kan voorleggen dat je in het onderwijs staat, kunnen wij een speciaal contract opmaken voor de opvang van uw kind.
Deze kinderen krijgen in de zomervakantie (juli en augustus) 15 werkdagen als verlofdagen, zoals alle kinderen. Bovenop deze dagen krijgen ouders die in het onderwijs staan, tijdens de andere vaste schoolvakanties (herfstvakantie/Allerheiligenverlof, kerstvakantie, krokusvakantie/Carnavalverlof en paasvakantie) ook deels vrij (4 dagen per week). Wel vragen wij om uw kind tijdens deze vakanties  1 dag per week te brengen zodat uw kind niet vervreemdt van de opvang (personeel, structuur,...)

Toegang tot alle ruimtes:
Als ouder hebt u tijdens de openingsuren steeds toegang tot de ruimtes waar uw kind verblijft, (dit dan wel zonder de schoenen waar u buiten mee loopt). Wel willen we u er attent op maken om de kinderen niet te veel te storen of onnodig lang te blijven, dit om het afscheid van uw kind niet te moeilijk te maken.

Klachten/suggesties:
Wij als kinderopvang ‘Tingelientje’ streven naar kwalitatieve en huiselijke opvang van uw kind. Dit kan enkel gebeuren in een open sfeer en goede verstandhouding tussen u, als ouders en ons, als verzorgers. Wanneer u toch bepaalde zaken niet correct vindt, vragen wij u dit in de eerste plaats te bespreken met ons. In een gesprek kan namelijk al veel verduidelijkt worden en kan er eventueel samen gezocht worden naar een oplossing. Wij staan altijd open voor suggesties en/of opbouwende kritiek. Ook met klachten/suggesties over stagiaires en vrijwilligers kan u bij ons terecht. Wanneer dit niet lukt, kan u bijgevoegde suggestiekaart invullen en deponeren in de brievenbus (onder gesloten omslag tav de organisator) of aan een van de begeleiders geven.

Uw klacht/suggestie wordt dan correct en binnen de 30 dagen behandeld en u wordt op de hoogte gehouden van de procedure die gevolgd wordt en eventuele getroffen maatregelen.
Bent u van mening dat er aan een gegronde klacht/suggestie geen gevolg wordt gegeven, dan kan u zich altijd wenden tot:
Kind & Gezin
Hallepoortlaan 27
1060 Brussel
Tel.: 02 533 14 14
Email:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Privacy:
Naleving van de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer:
Administratieve en andere gegevens worden door kinderopvang Tingelientje in het belang van de opvang gevraagd. Wij zijn gebonden door het beroepsgeheim. Wij maken geen informatie van het kind of zijn verblijf over aan derden, zonder overleg met de ouders. Wij nemen hieromtrent de nodige discretie in acht. Overeenkomstig de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer heeft u als ouder recht op toegang tot de administratieve gegevens die uw kind, uzelf of uw gezin betreffen en kunt u de verbetering ervan vragen.

Verzekering:
Er is door ons een verplichte polis Burgerlijke Aansprakelijkheid afgesloten plus een bijkomende verzekering Lichamelijke ongevallen.
De polis ligt ter inzage in Kinderdagverblijf Tingelientje.
Polisnummer Burgerlijke aansprakelijkheid: BA01/011-45.348984
Polisnummer Lichamelijke ongevallen: 01/001-45.355.506

Vaccinaties:
In België is alleen het vaccineren van jonge kinderen tegen polio verplicht. Het is echter sterk aanbevolen om uw kind te vaccineren volgens het vaccinatieschema van de hoge gezondheidsraad dat Kind & Gezin toepast. Wanneer uw kind onvoldoende immuun is voor ziekten zoals difterie, kinkhoest, klem, hersenvliesontsteking, mazelen, bof, rode hond of hepatitis B, kan dit ernstige verwikkelingen voor uw kind tot gevolg hebben.
Ook lopen andere kinderen en personeelsleden in de opvang het risico besmet te worden. Dit is vooral gevaarlijk voor baby’s die nog niet gevaccineerd werden of voor zwangere vrouwen.

Borstvoeding in de kinderopvang:
De bijzondere eigenschappen van moedermelk houden niet op te bestaan als uw baby naar de opvang komt.

Mama die borstvoeding komt geven in de opvang;
            - komt op vaste tijdstippen naar de opvang
            - wordt gebeld wanneer haar baby honger heeft

Afgekolfde moedermelk:
De meest voorkomende situatie is dat de ouders ’s ochtends flesjes afgekolfde melk meebrengen, zodat die in de loop van de dag aan de baby gegeven kan worden.
Ingevroren melk (maximum 6 maanden houdbaar) kan ontdooid worden in de koelkast, dit duurt zo’n twaalf uur. Meestal zetten de ouders de melk de avond voor gebruik in de koelkast. Op de kinderopvang kan de melk in de koelkast verder ontdooid worden.

Afgekolfde melk hoeft niet altijd ingevroren te worden. Vers afgekolfde melk blijft 3 dagen goed in de koelkast. Daarna is het aangewezen om de afgekolfde melk weg te doen. Daarom is het belangrijk dat de ouders een datum en naam van de baby op het flesje schrijven.

De melk wordt opgewarmd in een flesverwarmer. Ontdooide melk kan 24 uur in de koelkast bewaard worden. Opgewarmde melk kan een uur bewaard worden. Daarna moet het worden weggegooid. Als we van te voren niet weten hoeveel de baby zal willen drinken, warmen we melk in 2 porties op. Zo voorkomen we dat we waardevolle moedermelk moeten weggooien.

 

 

Wijzigingen van het huishoudelijk reglement:
Als het huishoudelijk reglement gewijzigd wordt en u wilt de opvang verder zetten, dan moet u het gewijzigde huishoudelijk reglement opnieuw ondertekenen voor ontvangst en kennisneming.
Elke wijziging in jullie nadeel, zoals bijvoorbeeld aanpassing van de prijs, laten wij jullie, minstens 1 maand voor de wijziging ingaat, schriftelijk weten.


Wat te doen bij ziekte?:
Indien uw kind ziek, is vragen we wel om er mee langs de dokter te gaan. Indien het medicatie nodig heeft, vragen wij hiervoor een doktersattest om dit te mogen toedienen in de opvang.
Indien er nog geen doktersbezoek geweest  is kunnen wij zelf ook de service bieden om een doktersbezoek te regelen (van uw eigen huisarts of onze medewerkende arts.) Uw ziek kind wordt opgevangen in een aparte ruimte door een van onze vrijwilligers. Het kan dus wel naar de opvang komen, maar op deze manier wordt de kans op besmetting naar andere kinderen toe geminimaliseerd. 

 

 

Medicatie in de opvang:
Indien uw kind medicatie moet innemen in de opvang, is het absoluut noodzakelijk dat dit volledig op het doktersattest vermeld staat. Meer bepaald:
            - naam van het medicijn
            - naam van de dokter
            - naam van het kind
            - datum van aflevering en vervaldatum
            - dosering, wijze van toediening en duur van de behandeling
            - wijze van bewaring
Indien u geen voorschrift meebrengt, kunnen wij de medicatie niet toedienen. Ook medicatie die vrij verkrijgbaar is bij de apotheek kunnen we alleen met doktersbriefje toedienen.

Indien uw kind thuis medicatie toegediend krijgt, dan blijven we hiervan graag op de hoogte. Zo kunnen wij bepaalde gedragingen van uw kind eventueel verklaren en er rekening mee houden.

Wij vragen u ook met aandrang om evenutele, niet onmiddellijk zichtbare medische problemen van uw kind te signaleren, wanneer deze bijzondere waakzaamheden vergen of een gevaar kunnen betekenen voor anderen.
Dit met het oog op het preventief beschermen van uw eigen kind, de andere kinderen in de opvang, ons als verzorgers en om onnodige risico’s zoveel mogelijk uit te sluiten.
Indien uw kind koorts maakt in de opvang, contacteren wij u als ouder eerst alvorens wij medicatie zouden toedienen. Indien u hiermee instemt geven wij de medicatie.

Bijlage ziekte

1.Heeft uw kind een van onderstaande aandoeningen, dan kunnen wij geen opvang aanbieden.

o  Antrax (miltvuur)

o  Botulisme

o  Brucellose

o  Chikungunya

o  Cholera

o  Dengue (knokkelkoorts)

o  Difterie (kroep)

o  Ebola

o  Enterohemorragische E.coli-infectie (EHEC)

o  Gastro-enteritis (collectieve)

o  Gele koorts

o  Gonorroe

o  Haemophilus influenzae type b

o  Hepatitis A

o  Hepatitis B

o  Influenza, aviaire of een nieuw subtype

o  Legionellose

o  Leptospirose

o  Malaria

o  Marburg

o  Mazelen

o  Meningokokken invasieve infecties

o  MERS-coronavirus

o  Pertussis (kinkhoest)

o  Pest

o  Polio(myelitis), inclusief acute slappe parese

o  Psittacose

o  Q-koorts

o  Rabiës (hondsdolheid)

o  Salmonella typhi of Salmonella paratyphi

o  SARS

o  Scabiës (schurft), collectieve infectie

o  Shigellose

o  Streptococcus pyogenes invasieve infecties

o  Syfilis

o  Tuberculose

o  Tularemie

o  Variola (pokken)

o  Virale hemorragische koorts

o  Vlektyfus

o  Voedselinfectie (vanaf 2 gevallen)

o  West-Nilevirusinfectie

o  Zikavirusinfectie

o  Zorginfecties door multiresistente micro-organismen

 

 

2. Kinderen met ‘banale aandoeningen’ kunnen we wel opvangen:
            - Elk kind dat te ziek of te zwak is om deel te nemen aan de normale activiteiten in de
               normale opvang.
            - Elk kind dat te veel individuele aandacht en zorg vraagt in de gewone opvang.

Hiervoor baseren wij ons op onderstaande infectieklapper van Kind en Gezin.

Op deze lijst zal u vaak zien staan “NEE”, dit betekent dan ook dat het kind bij ons niet kan opgevangen worden.

Op deze lijst staat regelmatig “JA,  als het haalbaar is voor kind en opvang”.                          “Haalbaar voor de opvang”: voor ons is dit in principe steeds mogelijk op basis van beschikbaarheid van onze vrijwilligers. Bij een ziek kind, dat extra aandacht nodig heeft, wordt in onze opvang een extra begeleider ingeschakeld.                                                   “Haalbaar voor het kind”: we gaan ervan uit dat de ouder(s) zelf goed kan(kunnen) inschatten of  het kind niet te ziek is om naar de opvang te komen of dat het toch beter thuis bij mama/papa in een vertrouwde omgeving wordt opgevangen.

Indien je ergens over twijfelt kan u altijd contact met ons opnemen en indien nodig nemen wij dan ook contact op met onze meewerkende arts.
Dr. Vandenberck Bart – Dr. Gevers Bo; Gompelbaan 99 te 2400 Mol
(telefoonnummer 014 32 12 55).

Ziekte of symptoom

Kan het kind naar de opvang komen?

Specifieke maatregelen voor de opvang

Aarsmaden: zie ‘Wormen’

 

 

Ademhalingsmoeilijkheden of ademnood

Nee

 

Adenovirus

Ja, als het haalbaar is voor kind en opvang.

 

Aids of HIV

Ja, als het haalbaar is voor kind en opvang.

Privacy respecteren

Ascaris: zie ‘Wormen’

 

 

Aviaire Griep: zie ‘Griep’

 

 

Buikgriep: zie ‘Maagdarminfecties’

 

 

Bof, (Dikoor, Parotitis Epidemica)

Nee.
Terugkomst: ten vroegste 5 dagen na het begin van de zwelling.

Breng alle ouders op de hoogte.

Bordetella: zie ‘Kinkhoest’

 

 

Braken

Nee wanneer:

·         Het kind jonger dan 6 maanden is

·         Het bloed braakt

·         Er gevaar voor uitdroging bestaat

 

Bronchiolitis: zie ‘Luchtweginfecties’

 

 

Buikpijn

Nee bij aanhoudende buikpijn van 2 uur of langer

 

 

 

 

Calicivirussen: zie ‘Maagdarminfecties, Virussen’

 

 

Campylobacter Jejuni: zie ‘Maagdarminfecties’

 

 

Candida Albicans: zie ‘Schimmel- en Gistinfecties’

 

 

Carbapenemase producerende Bacteriën (CPE): zie ‘Resistente Bacterieën en ESBL’

 

 

 

 

C.diff-infecties (Clostridium Difficile)

Ja

 

CMV-infectie (Cytomegalievirus-infectie)

Ja, als het haalbaar is voor kind en opvang.

Zwangere medewerksters: advies van arts vragen.

Conjunctivitis (Oogontsteking)

Ja, als het haalbaar is voor kind en opvang.

·         Bij etter: regelmatig uit oog deppen en handen goed wassen.

·         Alles reinigen waarmee de etter in contact is gekomen.

Coxsackievirus: zie ‘Hand-, Voet- en Mondziekte, HVM-ziekte’

 

 

CPE: zie ‘Resistente bacteriën bij ESBL’

 

 

Cytomegalievirus-infectie: zie ‘CMV-infectie’

 

 

Diarree

Nee, wanneer het stoelgangpatroon is veranderd met 3 waterige ontlastingen in de laatste 24 uur en wanneer het kind te ziek is.

 

Difterie (Kroep)

Nee.

Terugkomst: met een bewijs van de behandelende arts dat het niet meer besmettelijk is.

Verplichte melding aan Infectieziektebestrijding van Toezicht Volksgezondheid en hun advies volgen.

Dikoor: zie ‘Bof’

 

 

Dysenterie: zie ‘Maag- en Darminfecties, Bacterieën’

 

 

EBV (Epstein-Barr-Virus): zie ‘Klierkoorts’

 

 

EHEC: zie ‘Maagdarminfecties, Bacteriën’

 

 

Enterobius Vermicularis: zie ‘Wormen’

 

 

Enterovirussen: zie ‘Maagdarminfecties, Virussen’

 

 

Epiglottitis

Nee.

Terugkomst: als het kind voldoende hersteld is.

Verplichte melding aan Infectieziektebestrijding van Toezicht Volksgezondheid en hun advies volgen.

 

 

 

Epstein-Barr-Virus: zie ‘Klierkoorts’

 

 

Erythema Infectiosum: zie ‘Vijfde ziekte’

 

 

ESBL-producerende bacteriën (Extended Spectrum Beta-Lactamase): zie ‘Resistente Bacteriën’

 

 

Exanthema Subitum: zie ‘Zesde ziekte’

 

 

 

Gastro-Enteritis: zie ‘Maagdarminfecties

 

 

Giardiasis: zie ‘Maagdarminfecties, Parasieten’

 

 

Griep/Influenza

Ja, als het haalbaar is voor kind en opvang.

Breng alle ouders op de hoogte.

Haemophilus influenzae type B: zie ‘Hersenvliesontsteking en Epiglottitus’

 

 

Hand-, Voet- en Mondziekte (Mond- en klauwzeer, coxsackie-16a-virus)

Ja, als het haalbaar is voor kind en opvang.

 

Helicobacter Pylori

Ja.

 

Hepatitis (leverontsteking)

Hepatitis A

Nee.

Terugkomst: ten vroegste 14 dagen na het begin van de syptomen.

Verplichte melding aan Infectieziektebestrijding van Toezicht Volksgezondheid en hun advies volgen.

Hepatitis B

Ja.

Acute Hepatitis B: verplichte melding aan Infectieziektebestrijding van Toezicht Volksgezondheid en hun advies volgen.

Hepatitis C

Ja.

 

Hepatitis E

Ja, als het haalbaar is voor kind en opvang.

 

 

 

 

Herpes (Simplex) virus: zie ‘Koortsblaasjes’

 

 

Hersenvliesontsteking (Meningitis)

Virale Hersenvliesontsteking

Nee.

Terugkomst: als het kind voldoende hersteld is.

 

Bacteriële Hersenvliesontsteking door Haemophilus Influenzae type B (HiB), Meningokokken of Pneumokokken.

Nee.

Terugkomst: als het kind voldoende hersteld is.

Verplichte melding aan Infectieziektebestrijding van Toezicht Volksgezondheid en hun advies volgen.

HiB: zie ‘hersenvliesontsteking bacterieel of Epiglottitus’

 

 

HIV: zie ‘Aids’

 

 

Huiduitslag

Nee.

Wanneer er koorts is en het kind te ziek is of wanneer er een verandering in het gedrag is.

 

 

 

 

 

HVM-ziekte: zie ‘Hand-, Voet- en Mondziekte’

 

 

Humaan Metapneumovirus: zie ‘Luchtweginfecties, Bronchiolitis’

 

 

Impetigo (Krentenbaard)

Nee.

Terugkomst: als de blaasjes volledig opgedroogd zijn of 48 uur na de start van een antibioticabehandeling.

Letsels niet te strak afdekken.

Influenza: zie ‘Griep’

 

 

Kattenkrabziekte

Ja, als het haalbaar is voor kind en opvang.

 

 

 

 

 

 

 

Keelpijn

Ja, als het haalbaar is voor kind en opvang.

·         Het kind regelmatig kleine hoeveelheden drinken aanbieden.

·         Bij slikpijn eventueel zachte voeding geven.

Kinderverlamming: zie ‘Polio’

 

 

Kinkhoest (Pertussis, Bordetella)

Ja, als het haalbaar is voor kind en opvang.

Verplichte melding aan Infectieziektebestrijding van Toezicht Volksgezondheid en hun advies volgen.

Klem: zie ‘Tetanus’

 

 

Klierkoorts (Mononucleosis, Infectiosa, Ziekte van Pfeiffer, EBV)

Ja, als het haalbaar is voor kind en opvang.

 

Koortsblaasjes (Herpes Simplex-Virusinfectie)

Nee, als het niet goed kan slikken en slecht eet.

Let erop dat het kind niet aan de blaasjes prutst en niet zoent.

Krentenbaard: zie ‘Impetigo’

 

 

Kroep: zie ‘Difterie’

 

 

Laryngitis (stridulosa), zie ‘Valse kroep’

 

 

Legionella: zie ‘Luchtweginfecties’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leptospirosis

Ja, als het haalbaar is voor kind en opvang.

·         Verplichte melding aan Infectieziekte-bestrijding van Toezicht Volksgezondheid en hun advies volgen.

·         Zwangere medewerksters: advies van arts vragen.

Leverontsteking: zie ‘Hepatitis’

 

 

Lintwormen: zie ‘Wormen’

 

 

Longontsteking: zie ‘Luchtweginfecties’

 

 

Luchtweginfecties

Verkoudheden (Rhinitis, Rhinofaryngitis)

Ja, als het haalbaar is voor kind en opvang.

 

Bronchiolitis door RSV-infectie, Respiratoir Syncytiaal virus

Ja, als het haalbaar is voor kind en opvang.

Waarschuw de ouders van kinderen met hartproblemen, verminderde afweer of kinderen die prematuur geboren zijn.

Bronchiolitis door humaan (menselijk) Metapneumovirus

Ja, als het haalbaar is voor kind en opvang.

 

Virale Pneumonie of Longontsteking door Mycoplasma Pneumonia

Ja, als het haalbaar is voor kind en opvang.

 

Bacteriële Longontsteking door Pneumokok

Ja, mits behandeling is gestart en als het haalbaar is voor kind en opvang.

 

Legionellose (Veteranenziekte)

Ja, als het haalbaar is voor kind en opvang.

Verplichte melding aan Infectieziektebestrijding van Toezicht Volksgezondheid en hun advies volgen.

 

 

 

Luizen (Pediculose)

Ja.

·         Breng alle ouders op de hoogte.

·         Was textiel op 60° en maak borstels of kammen schoon in warm water.

·         Stop voorwerpen 1 week in een afgesloten zak.

·         Vraag aan de ouders van besmette kinderen een bewijs van de start van een behandeling.

·         Moedig ouders aan om thuis ook andere maatregelen te nemen: zie website ‘Zorg en Gezondheid, luizen’.

Lyme-ziekte: zie ‘Ziekte van Lyme’

Ja, als het haalbaar is voor kind en opvang.

 

Maagdarminfecties (Gastro-Enteritis)

Elke maagdarminfectie

Ja, als het haalbaar is voor kind en opvang.

 

Neen als:

·         Het een jonge zuigeling is die braakt en diarree heeft;

·         Er uitdroging dreigt (droge lippen, diepliggende ogen, minder plassen);

·         Het bepaalde ziektekiemen zijn: zie hieronder in tabel;

·         Advies Infectieziekte-bestrijding van Toezicht Volksgezondheid anders zegt.

·         Kind regelmatig laten drinken.

·         Gebruik een apart toiletje of potje voor kinderen met diarree.

·         3 kinderen of meer uit dezelfde groep binnen enkele dagen: verplichte melding aan infectieziekte-bestrijding van Toezicht Volksgezondheid en hun advies volgen.

Virussen

Calici-, Entero-, Noro-virus gastro-enteritis

Zie advies bij elke Maagdarminfectie.

·         Gebruik water en zeep voor handhygiëne. Dit virus is immuun voor handalcohol.

·         Zie advies bij elke maagdarminfectie.

Rotavirus-infectie

Zie advies bij elke Maagdarminfectie

Zie advies bij elke Maagdarminfectie.

Bacteriën

Campylobacter Jejuni

Zie advies bij elke Maagdarminfectie.

Zie advies bij elke Maagdarminfectie.

EHEC (EnteroHaemorragische Escherichia Coli (E. coli)) en Hemolytisch Uremisch Syndroom (HUS)

Nee.

Terugkomst: als het kind geen symptomen meer vertoont.

Verplichte melding aan Infectieziektebestrijding van Toezicht Volksgezondheid en hun advies volgen.

Salmonella, Paratyfus en Tyfus

Nee.

Terugkomst: als het kind geen symptomen meer vertoont

Zie advies bij elke Maagdarminfectie.

Shigella en Dysenterie

Nee.

Terugkomst: als het kind geen symptomen meer vertoont.

Verplichte melding aan Infectieziektebestrijding van Toezicht Volksgezondheid en hun advies volgen.

Yersinia Enterocolitica

Nee.

Terugkomst: als het kind geen symptomen meer vertoont.

 

Parasieten

Giardiasis (Giardia Lamblia)

Ja, als het haalbaar is voor kind en opvang.

 

 

 

 

Mazelen (Morbilli)

Nee.

Terugkomst: ten vroegste 4 dagen na het verschijnen van de uitslag.

·         Verplichte melding aan Infectieziekte-bestrijding van Toezicht Volksgezondheid en hun advies volgen.

·         Zwangere medewerksters: advies van arts vragen.

Meningitis: zie ‘Hersenvliesontsteking’

 

 

Meningokok: zie ‘Hersenvliesontsteking, Bacteriën’

 

 

Metapneumovirus: zie ‘Luchtweginfecties bij Bronchiolitis’

 

 

Mexicaanse Griep: zie ‘Griep’

 

 

Middenoorontsteking: zie ‘Oorontsteking’

 

 

Mollusca Contagiosa: zie ‘Wratten’

 

 

Mond- en Klauwzeer: zie

‘Hand-, Voet- en Mondziekte’

 

 

Mononucleosis Infectiosa: zie ‘Klierkoorts’

 

 

Morbilli: zie ‘Mazelen’

 

 

MRSA: zie ‘Resistente Bacteriën’

 

 

Mycoplasma-infectie: zie ‘Luchtweginfecties, Pneumonie’

 

 

Nagelschimmel: zie ‘Schimmel- en Gistinfecties’

 

 

Norovirus: zie ‘Maagdarminfecties bij Virussen’

 

 

Onychomycosis: zie ‘Schimmel- en Gistinfecties’

 

 

Oogontsteking: zie ‘Conjunctivitis’

 

 

Oorontsteking (Otitis Media)

Ja, als het haalbaar is voor kind en opvang.

·         Bij etter regelmatig etter uit oorschelp deppen en de handen goed wassen.

·         Alles reinigen waarmee de etter in contact is gekomen.

Otitis Media: zie ‘Oorontsteking’

 

 

Oxyuren: zie ‘Wormen’

 

 

Papillomavirus: zie ‘Wratten’

 

 

 

 

 

Paratyfus: zie ‘Maagdarminfecties, Salmonella’

 

 

Parelwratten: zie ‘Wratten’

 

 

Parvovirus B19: zie ‘Vijfde ziekte’

 

 

Pediculose: zie ‘Luizen’

 

 

Pertussis: zie ‘Kinkhoest’

 

 

Pneumokok: zie ‘Hersenvliesontsteking, Bacteriën, Luchtweginfecties, Pneumonie’

 

 

Pneumonie: zie ‘Luchtweginfecties’

 

 

Polio (Kinderverlamming, Poliomyelitis)

Nee.

Verplichte melding aan Infectieziektebestrijding van Toezicht Volksgezondheid en hun advies volgen.

Pseudokroep: zie ‘Valse Kroep’

 

 

Resistente Bacteriën

ESBL – groep (Extended Spectrum Bèta-Lactamase), CPE-groep (Carbapenemase Producerende Enterobacteriën)

Ja, als het haalbaar is voor kind en opvang.

 

MRSA (Methicilline Resistente Stafylococcus aureus, ziekenhuisbacterie)

Ja, als het haalbaar is voor kind en opvang.

Gebruik handalcohol voor handhygiëne. Deze bacterie is immuun voor zeep.

Respiratoir Syncytiaal Virus (RSV): zie ‘Luchtweginfecties Bronchiolitis)

 

 

Rhinitis: zie ‘luchtweginfecties’ onder Verkoudheden

 

 

Rodehond (Rubella, Rubeola)

Nee.

Terugkomst: ten vroegste 6 dagen na het begin van de rode uitslag.

·         Breng alle ouders op de hoogte.

·         Zwangere medewerksters: advies van arts vragen.

Roodvonk (Scarlartina, Scarla)

Ja, als het haalbaar is voor kind en opvang.

Breng alle ouders op de hoogte.

Roseola: zie ‘Zesde ziekte’

 

 

Rota-virus: zie ‘Maagdarminfecties, Virussen’

 

 

RSV- Bronchiolitis: zie ‘Luchtweginfecties, Brochiolitis’

 

 

Rubella: zie ‘Rodehond’

 

 

Salmonella: zie ‘Maagdarminfecties, Bacteriën’

 

 

Scabies: zie ‘Schurft’

 

 

Scarlatina: zie ‘Roodvonk’

 

 

 

 

 

 

Schimmel- en Gistinfecties

Spruw (Candida Albicans)

Ja, als het haalbaar is voor kind en opvang.

Ontsmet speelgoed dat in de mond gestoken werd met alcohol 70%.

Hoofd-, huid- en voetschimmel (Tinea capitis, Corporis, Cruris en Pedis)

Ja, met een bewijs van behandeling door de arts en als het haalbaar is voor kind en opvang.

Ontsmet de kam of borstel van het kind dat hoofdschimmel heeft met alcohol 70%.

Nagelschimmel (Onychomycosis)

Ja, zodra de behandeling gestart is en als haalbaar is voor kind en opvang.

Voeten en handen goed afdrogen.

Schurft (Scabies)

Ja, met een bewijs van een behandeling door een arts.

·         Reinig alles wat tot 4 dagen voor het begin van de behandeling in contact kwam met het kind: textiel, knuffels,…: ofwel wassen op 60° ofwel minstens 5 dagen in een afgesloten plastic zak.

·         Let op tekens van jeuk bij andere kinderen.

Seizoensgriep: zie ‘Griep’

 

 

Shigalla: zie ‘Maagdarminfecties, Bacteriën’

 

 

Spoelwormen: zie ‘Wormen’

 

 

Spruw:zie ‘Schimmel- en Gistinfecties’ en ook bij ‘Borstvoeding’ op de Kind en Gezin website

 

 

Streptokok: zie ‘Impetigo of Luchtweginfecties’ onder Pneumonie

 

 

TBC: zie ‘Tuberculose’

 

 

Tekenbeten: zie ‘Ziekte van Lyme’ en ook ‘Insectenbeten’ op de website van Kind en Gezin

 

 

Tering: zie ‘Tuberculose’

 

 

Tetanus (Klem)

Ja, als het kind voldoende hersteld is.

Verplichte melding aan Infectieziektebestrijding van Toezicht Volksgezondheid en hun advies volgen.

Toxocara: zie ‘Wormen’

 

 

Toxoplasmose (Toxoplasma)

Ja, als het haalbaar is voor kind en opvang.

 

Tuberculose (TBC, Tering)

 

 

 

Open TBC: nee.

Terugkomst: met een attest van de behandelend arts dat het niet besmettelijk is.

Gesloten TBC: ja.

Verplichte melding aan Infectieziektebestrijding van Toezicht Volksgezondheid en hun advies volgen.

Tyfus: zie ‘Maagdarminfecties, Bacteriën, Salmonella’

 

 

Valse kroep (Pseudokroep, Laryngitis (stridulosa), Para-influenza-virus en andere)

Ja, als het haalbaar is voor kind en opvang.

 

Vancomycine resistente enterokokken: zie ‘Resistente Bacteriën’

 

 

Varicella: zie ‘Windpokken’

 

 

Varkensgriep: zie ‘Griep’

 

 

Verkoudheid: zie ‘Luchtweginfecties, Virussen’

 

 

Veteranenziekte: zie ‘Luchtweginfecties, Legionellose’

 

 

Vijfde ziekte (Erythema infectiosum, Parvovirus B19)

Ja, als het haalbaar is voor kind en opvang.

Zwangere medewerksters: advies van arts vragen.

Vogelgriep: zie ‘Griep’

 

 

VRE: zie ‘Resistente Bacteriën’

 

 

Waterpokken: zie ‘Windpokken’

 

 

Windpokken: (Waterpokken, Varicella zoster, Zona)

Nee,

Terugkomst: als de blaasjes volledig opgedroogd zijn of ten vroegste 6 dagen na het verschijnen van de eerste blaasjes.

Zwangere medewerksters: advies van arts vragen.

Wormen

Aarsmaden (Oxyuren Enterobius vermicularis),

Spoelwormen (Ascaris en Toxocara)

En Lintwormen

Ja.

Vraag aan de ouders van een kind met wormen om het te laten behandelen.

 

 

Wratten

Gewone wratten (Papillomavirus)

Ja.

·         Let erop dat het kind niet aan de wratjes krabt, niet op de duim zuigt en niet op de nagels bijt als het wratjes aan de handen heeft.

 

·         Laat kinderen met wratjes aan de voeten niet op blote voeten lopen en hou hun voeten goed droog.

·         Was en droog de voeten grondig af na bezoek aan het zwembad.

Waterwratten (Parelwratten, Mollusca contagiosa)

Ja.

Laat het kind niet aan de wratten krabben.

Yersinia: zie ‘Maagdarminfecties, Bacteriën’

 

 

Zesde ziekte: (Roseola, Exanthema subitum)

Ja, als het haalbaar is voor kind en opvang.

 

Ziekenhuisbacterie: zie ‘Resistente Bacteriën, MRSA’

 

 

Ziekte van Lyme (Tekenbeten)

Ja, als het haalbaar is voor kind en opvang.

 

Ziekte van Pfeiffer: zie ‘Klierkoorts’

 

 

Zona: zie ‘Windpokken’

 

 

 


 

Verklaring:
De heer/mevrouw ……………………………………………………………………………………………..
ouder(s) van ………………………………………………………………………………………………………
wonende te ………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..
tekenen voor ontvangst en kennisneming van het huishoudelijk reglement van
Kinderopvang Tingelientje, Corbiestraat 102, 2400 Mol.

Zij verklaren de bepalingen van dit huishoudelijk reglement te aanvaarden.

Plaats en datum:
……………………………………………………………………………….


Handtekening ouder(s)

 
 

SUGGESTIEKAART :

Ik/wij (naam en voornaam) ………………………………..................................................

 

ouder(s) van ……………………………………………………………………………………………………..

 

wonende te ………………………………………………………………………………………………… ……


…………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Hebben volgende suggestie/klacht :

 

................................................................................................................................

 

................................................................................................................................

 

................................................................................................................................

 

................................................................................................................................

 

................................................................................................................................

 

................................................................................................................................

 

................................................................................................................................

 

................................................................................................................................

 

................................................................................................................................

 

................................................................................................................................

 

................................................................................................................................

 

 

Handtekening